مرقومات

شهادت یک نیاز است

مرقومات

شهادت یک نیاز است

سلام

وبلاگ شخصی مجتبی مرادی

دانشجوی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند

دبیرفرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

و..
-->