مرقومات

شهادت یک نیاز است

مرقومات

شهادت یک نیاز است

بسیجی عاشق کربلاست، و کربلا را تو مپندار که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نام‌ها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ‌کس را جز یاران امام حسین ٧ راهی به سوی حقیقت نیست. 
کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر. ما می‌آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آن‌گاه روانه‌ی دیار قدس شویم.
آقا سید مرتضی

و چگونه است که یک بسیجی جوان این چنین بر معرجی پای می نهد که علمای سینه سوخته ی هفتاد ساله ای را به آن راهی نیست؟

آقا سید مرتضی


کدام چشمی ست که از شوق به گریه نیفتد! مردان سخن از کربلا می گویند و زنان از حجاب  عفتی که پاسدار خون کربلاییان است.
 
آقا سید مرتضی


-->